好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

"逢树便停村便宿,与牛同寝豕同兴"

(3人评价) 5

朝代:清朝

作者:郑珍

 

郑珍<自沾益出宣威入东川 On Journey in Yunnan>

郑珍<自沾益出宣威入东川

shān yá gèng sì jū yá kǔ
山 衙 更 似 居 衙 苦It is as hard on journey as in office room;

chóu shì kān dāng yì shì zhēng
愁 事 堪 当 异 事 征What I see fills my heart with wonder as with gloom

féng shù biàn tíng cūn biàn xiǔ
逢 树 便 停 村 便 宿I rest beneath first tree or in first house in view;

yǔ niú tóng qǐn tún tóng xìng
与 牛 同 寝 豚 同 兴I sleep in cowshed old or rise in pigsty new.

zuó xiāo zǎo huì jīn xiāo zǎo
昨 宵 蚤 会 今 宵 蚤The fleas of yesternight meet with those of today;

qián lù yíng yíng hòu lù yíng
前 路 蝇 迎 后 路 蝇The flies up and down greet each other on the way.

rèn xǔ dōng pō dù dōng hǎi
任 诩 东 坡 渡 东 海The exiled poet might praise the eastern seaside.

dōng chuān ruò dào kàn gōng néng
东 川 若 到 看 公 能What would he say in this place desolate and wide?

注释:


堪当 [ kān dāng ]1、堪:能,可以,足以。堪当:可以成为,可以配得上。2、日本名词,开除弟子户籍的做法,即断绝主从、父子、师徒关系。

异事 [ yì shì ] 

1.他事;别的事。《礼记·曲礼下》:“輟朝而顾,不有异事,必有异虑。”陈澔 集说:“异,犹他也。敬心不存,则形诸外,此所以知其有他事他虑也。”《吕氏春秋·上农》:“农不敢行贾,不敢为异事,为害於时也。”高诱 注:“异犹他也。”

2.指职司不同。《诗·大雅·板》:“我虽异事,及尔同寮。”郑玄 笺:“我虽与尔职事异者,乃与女同官。”晋 陆云《赠汲郡太守》诗:“念我同僚,悲尔异事。”

3.不平常的事;特别事件。《韩非子·说难》:“规异事而当,知者揣之外而得之,事泄於外,必以为己也,如此者身危。”唐 杜牧《唐故岐阳公主墓志铭》:“郡县闻主且至,杀牛羊大为数百人供具,主至,从不二十人、六七婢,乘驴闒茸,约所至不得肉食,驛吏立门外,舁饭而返……闻於京师,众譁説以为异事。”《红楼梦》第七四回:“袭人 因见 晴雯 这样,必有异事,又见这番抄拣,只得自己先出来打开了箱子并匣子,任其搜拣一番。”

4.奇怪的事;难以理解的事。北齐 颜之推《颜氏家训·杂艺》:“萧子云 每叹曰:‘吾著《齐书》,勒成一典,文章弘义,自谓可观。唯以笔迹得名,亦异事也。’”宋 苏轼《登州海市》诗:“重楼翠阜出霜晓,异事惊倒百岁翁。”清 朱之瑜《安南供役纪事》:“然初时皆欲杀 瑜,后则各相敬爱……向之乘机下石者,咸相惊诧,以为异事。”鲁迅《坟·摩罗诗力说》:“撒旦 诗人之出,殆亦如是,非异事也。”

5.不同的事。宋 王安石《上仁宗皇帝言事书》:“今之学者,以为文武异事,吾知治文事而已。”


精彩推荐

郑珍的古诗大全


作者介绍

郑珍
{$view->author} 郑珍(1806—1864),字子尹,晚号柴翁,贵州遵义人。道光举人,曾任荔波等县训导。一生穷处独学,终老僻壤,然才学深厚,于经学、训诂、诗文、书画无一不精,位列《清史稿·儒林传》,被后世誉为“西南巨儒”。郑珍本人虽视作诗为余诣,但其诗集《巢经巢诗钞》自清末刊刻传世以来,却备受赞誉。陈衍认为他是道光后宋诗派诗人中成就最高者,其诗乃“合学人诗人之诗二而一之”(《石遗室诗话》)。钱仲联《梦苕庵诗话》的评价亦甚高,以至于断言“有清三百年,王气在夜郎”。郑珍的诗,对后来的“同光体”作家如沈曾植、陈三立、范当世等都产生了重要的影响,胡先骗《读郑子尹(巢经巢诗》更将其推为“有清一代冠冕”。但这样一位重要的诗学人物,却在上世纪后半叶因被贴上“宋诗派”的标签而备受冷遇,其《巢经巢诗钞》九百余首诗歌也鲜为人知。本文将力图运用文史哲综合研究的思路,文献考索与理论批评相结合的方法,从其诗歌本身入手,勾勒诗人荼檗备尝的艰难一生,解读其尘封已久的内心世界,探讨丰赡复杂的诗学实践,并尝试在清诗史和整个中国古典诗歌史上给他作一个定位,以期展现一个真实质朴、高华不俗的诗性生命,并藉此促进清诗、尤其是近代诗的研究。 本文共分绪论和正文三章,主要内容如下: 绪论为郑珍诗学研究小史,概述了自清末至今百余年来郑诗研究的过去和现状,并在此基础上指出前人研究的留白之处,从而明确本文的主攻方向。 第一章题为“生平简笔”,主要运用文献考索的方法,对郑珍的生平行状作一次全面的梳理。文章认为,郑珍的一生可分为四期,即奋发图强的少年求学期、蹭蹬失意的青年求仕期、穷困奔忙的中年出仕期、和颠沛流离的晚年逃难期。与此同时,在论述事迹的同时,特注意从诗歌中挖掘诗人各个时期的特殊心态,以助了解其性格发展的脉络和后来诗学表现的原因。 第二章题为“思想发微”,拟从诗歌解读入手,发现诗人丰富隐秘的精神生活和高华不俗的人格世界。文章认为,郑珍虽然在学术上采取“汉宋兼采”的治学路径,但在实践上却终以程朱故训为依归,体现出恪守儒行的大儒风范。同时,其个性中又有许多鲜为人知的侧面,如孝子、情种、酒徒等等。此外,本章还论述了除诗学外郑珍在多个领域中的不俗造诣。这些看似诗学外围的分析都将有助于增进对其诗学本身的了解。 第三章题为“诗学刍议”,拟从诗论主张、诗歌主题、风格渊源和诗学成就四个方面展开对郑珍诗艺本身的全面考察。文章认为,郑珍“不俗、自立、独创”的诗学理想中充满了难能可贵的文学创造者的主体意识和创新锐气。而其丰赡多姿的诗歌主题则涵盖了国计民生、亲情友情、山水奇观、金石考据等多个方面,笔力不凡,各有千秋。在风格渊源方面,能融奇奥渊懿与平易自然为一体,又能转益多师,唐宋兼采,却不规规于古人,以真情锻造“自家面目”,终成晚清诗坛大家。故其对晚清诗坛上同光体、诗界革命以及五四新文化运动都产生过较深远的影响,说他是清诗史上一流的诗人并不为过。 .▶
猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2018 好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 黄道吉日  手机版