好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

“一点浩然气,千里快哉风”

(9人评价) 5

朝代:宋朝

作者:苏轼

 

yī diǎn hào rán qì ,qiān lǐ kuài zāi fēng

  一点浩然气,千里快哉风

古:仄仄仄平仄 平仄仄平平 ◆风【上平一东】
今:通仄仄平仄 平仄仄平通 ◆风【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

出自:宋代·苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》

一点浩然气,千里快哉风释义
一点浩然气,千里快哉风
一个人只要具备了至大至刚的浩然之气,就能超凡脱俗,刚直不阿,坦然自适,在任何境遇中,都能处之泰然,享受使人感到无穷快意的千里雄风。

一点:表示甚少或不定的數量。南朝梁江淹《惜晚春》詩:“如獲瓊歌贈,一點重如金。”《景德傳燈錄·潭州神山僧密禪師》:“我今日一點氣力也無。”《紅樓夢》第一一一回:“好好的替咱們服侍老太太西去,也少盡一點子心哪。”魯迅《朝花夕拾·小引》:“看看綠葉,編編舊稿,總算也在做一點事。”

浩然:形容廣闊,盛大.形容正大剛直。

气:〔古文〕《唐韻》去旣切《集韻》《韻會》《類篇》丘旣切,音氣。《玉篇》也,息也。《文子·守弱篇》形者,生之舍也。氣者,生之元也。《易·乾卦》同氣相求。《系辭》精氣為物。《禮·月令》孟春之月,天氣下降,地氣上騰。

千里:指路途遙遠或面積廣闊。《左傳·僖公三十二年》:“師之所為,鄭必知之,勤而無所,必有悖心,且行千里,其誰不知。”《後漢書·公孫瓚傳》:“今吾諸營樓樐千里,積穀三百萬斛,食此足以待天下之變。”唐孟郊《喜雨》詩:“朝見一片雲,暮成千裏雨。”

快哉:快乐快活.

风:《唐韻》方戎切。《集韻》方馮切。《正韻》方中切,音楓。風以動萬物也。《莊子·齊物論》:大塊噫氣,其名為風。《河圖》:風者,天地之使。《元命包》:隂陽怒而為風。《爾雅·釋天》:南風謂之凱風,東風謂之穀風,北風謂之涼風,西風謂之泰風。《禮·樂記》:八風從律而不奸。疏:八方之風也。《史記·律書》:東北方條風,立春至。東方明庶風,春分至。東南方淸明風,立夏至。南方景風,夏至至。西南方涼風,立秋至。西方閶闔風,秋分至。西北方不周風,立冬至。北方廣莫風,冬至至。《周禮·春官·保章氏》:以十有二風,察天地之和命,乖別之妖祥。注:十有二辰皆有風吹其律,以知和不。

一点浩然气,千里快哉风问答

谁给我解释一下“一点浩然气,千里快哉风”?
答:“一点浩然气,千里快哉风”意思:其实,一个人只要具备至大至刚的浩然之气,就能在任何境遇中都处之泰然,享受到无穷快意的千里雄风。出自《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》,是宋代大文学家苏轼的词作,作于宋神宗元丰六年(1083年)。 

《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》全文

此词描写的对象,主要是“快哉亭”周围的广阔景象。开头四句,先用实笔,描绘亭下江水与碧空相接、远处夕阳与亭台相映的优美图景,展现出一片空阔无际的境界,充满了苍茫阔远的情致。“知君为我新作”两句,交待新亭的创建,点明亭主和自己的密切关系,反客为主、诙谐风趣地把张偓佺所建的快哉亭说成特意为自己而造,又写亭台窗户涂抹上青红两色油漆,色彩犹新。“湿”字形容油漆未干,颇为传神。

一点浩然气,千里快哉风翻译

英:A little magnanimity, a thousand miles of wind

德:Ein wenig Großzügigkeit, tausend Meilen Wind

韩:한 점의 호연성이 있고, 천 리의 쾌활한 기풍이 있다.

繁:一點浩然氣,千里快哉風

本文图片皆有版权,未经允许,禁止转载,文章链接:
http://www.haoshiwen.org/view.php?id=76827


精彩推荐

苏轼的古诗大全

作者介绍

苏轼
{$view->author} 苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。.▶

苏轼诗词名言

 • 减字木兰花·赠润守许仲涂

  zhèng zhuāng hǎo kè ,róng wǒ zūn qián xiān duò zé  郑庄好客,容我尊前先堕帻。  古:仄平仄仄 平仄平平通通仄 ◆帻【入声十一陌】 今:仄平仄仄 平仄平平平仄平 ◆帻【二波,o,e,uo】 luò bǐ shēng fēng ,jí jí shēng míng bú fù gōng   落笔生风,籍

 • 惆怅东栏一株雪,人生看得几清明。

  chóu chàng dōng lán yī zhū xuě ,rén shēng kàn dé jǐ qīng míng    惆怅东栏一株雪,人生看得几清明 古:平仄平平仄平仄 平平通仄仄平平◆明【下平八庚】 今:平仄平平通平仄 平平通通通平平◆明【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

  shí nián shēng sǐ liǎng máng máng ,bú sī liàng ,zì nán wàng 。   十年生死两茫茫,不思量,自难忘。 古:仄平平仄仄平平 通通通 仄通通◆忘【下平七阳】【去声二十三漾】 今:平平平仄仄平平 通平通 仄通仄◆忘【十唐,ang,iang,uang】

 • 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

  huí shǒu xiàng lái xiāo sè chù ,guī qù ,yě wú fēng yǔ yě wú qíng   回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴 古:通仄仄平平仄仄 平仄 仄平平仄仄平平◆晴【下平八庚】 今:平仄仄平平仄仄 平仄 仄平通仄仄平平◆晴【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

  zhú zhàng máng xié qīng shèng mǎ ,shuí pà ?yī suō yān yǔ rèn píng shēng    竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。    古:仄仄平平通通仄 平仄 仄平平仄通平平◆生【下平八庚】 今:平仄平平平通仄 平仄 通平平仄通平平◆生【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:

猜您喜欢的分类:

著名诗人

李白的古诗 杜甫的古诗​ 白居易的诗 辛弃疾的词 王维的诗

苏轼的词 李清照诗词 杜牧的诗 陆游的诗 陶渊明的诗

王安石的诗 曾国藩的诗 毛泽东诗词 岑参的诗 孟浩然的诗

贺知章的诗 王勃的诗 李商隐的诗 李贺的诗 柳宗元的诗

黄庭坚的诗 欧阳修的诗 梅尧臣的诗 文天祥的诗

杨万里的诗 范成大的诗 范仲淹的诗


© 2020好诗文网 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选  古诗文网